Romana


PARIA COMUNEI MADARAS, JUD. MURES
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al Comunei Madaras  are urmatoarea componenta:
 • Primar - David Gyula Arpad - U.D.M.R.
 • Viceprimar - Kovacs Ileana - U.D.M.R.
 • Consilieri:
  • Bodo Ioan - UDMR
  • Borbely Imre - UDMR
  • Borbely Pal - UDMR
  • Katona Ludovic - UDMR
  • Kibedi Gergely - UDMR
  • Kovacs Ileana - UDMR
  • Nemes Arpad - UDMR
  • Baki Istvan - PD-L
  • Balazs Laszlo - Independent


Fisiere:

» 2008
» 2006
» HCL. Nr.39/27.12.2006 - Privind disponibilizarea islazului si pus la dispozitia Comisiei locale de aplicare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor
» HCL. Nr.35/20.11.2006 - Privind acordul Consiliului local pentru elaborarea, plata Studiului de Fezabilitate si Proiect Tehnic necesar la depunerea cererii de finantare pentru constructia unei gradinite
» HCL. Nr.34/20.11.2006 - Privind acordul Consiliului local pentru elaborarea, plata Studiului de Fezabilitate si Proiect Tehnic necesar la depunerea cererii de finantare pentru constructia unei sali de sport
» HCL. Nr.32/20.11.2006 - Privind acordul CL pentru extinderea suprafetei intravilanului comunei, corectarea PUG elaborat de CL Band si obtinerea tuturor avizelor pentru finantarea PUG-ului
» HCL. Nr.33/20.11.2006 - Privind dotarea cu sistem de alarma a cladirii sediului administrativ si a Scolii Generale
» HCL. Nr.31/20.11.2006 - Privind cofinantarea reabilitarii Scolii Generale Madaras Pataky- Agota de catre Consiliul local Madaras, mandatarea primarului pentru semnarea avizului ISJ - Mures si obtinerea fondurilor de la CJ Mures
» HCL. Nr.2/31.01.2006 - Privind aprobarea planului de venituri si cheltuieli la autofinantare
» HCL. Nr.3/31.03.2006 - Privind situatia financiara la inchiderea anului 2005
» HCL. Nr.12/24.05.2006 - Privind aprobarea Planului de aparare in situatii de urgenta
» HCL. Nr.16/27.07.2006 - Privind aprobarea unor modificari in cuprinsul Organigramei si Statul de functii
» HCL. Nr.17/27.07.2006 - Privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului ocupat de Cabinetul medical individual si de Postul de Politie Madaras
» HCL. Nr.18/17.08.2006 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului Sistem de alimentare cu apa potabila precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
» HCL. Nr.21/01.09.2006 - Privind stabilirea veniturilor potentiale din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa nr. 6 din Normele Metodologice nr.1010/2006 de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
» HCL. Nr.23/01.09.2006 - Privind semnarea protocolului de colaborare intre Consiliul Local Madaras si Asociatia Light for Gipsy's pentru realizarea infiintarii unui Centru de Asistenta Sociala Multifunctionala
» HCL. Nr.25/01.09.2006 - Privind inventarierea bunurilor imobile si mobile aferente patrimoniului public al comunei Madaras

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC